شماره قالیشویی عباس آباد را از 118 بخواهید

تعرفه قالیشویی عباس آباد

ردیف

شرح خدمات

 تعرفه اتحادیه قالیشویی (متر مربع)

     شستشو اعلا   |  ممتاز درجه یک

1

شست و شوی موکت ساده و طرح دار

12.000

15.000

2

شست و شوی موکت پالاز پرزدار و گل برجسته

15.000

18.000

3

شست و شوی انواع فرش ماشینی معمولی

20.000

22.000

4

شست و شوی انواع فرش ماشینی ابریشمی بلژیکی

22.000

30.000

5

شست و شوی فرش دست بافت معمولی

40.000

50.000

6

شست و شوی فرش دست بافت کرک کرم و روشن

50.000

70.000

7

شست و شوی فرش گل ابریشم چله نخ

70.000

100.000

8

شست و شوی فرش گل ابریشم چله ابریشم

100.000

130.000

9

شست و شوی فرش کهنه و عتیقه، تمام ابریشم و صادراتی

با توافق طرفین قرارداد فی ما بین

10

رنگ برداری و لکه برداری انواع فرش های دست بافت
دارکشی، پرداخت و رفو

با توافق طرفین قرارداد فی ما بین

کرایه رفت و برگشت بابت هر تعداد تخته فرش در سراسر تهران

50.000