تعرفه قالیشویی عباس آباد

ردیف

شرح خدمات

 تعرفه اتحادیه قالیشویی (متر مربع)

     شستشو اعلا   |  ممتاز درجه یک

1

شست و شوی موکت ساده و طرح دار

5.500

6.000

2

شست و شوی موکت پالاز پرزدار و گل برجسته

6.500

7.000

3

شست و شوی انواع فرش ماشینی معمولی

10.000

12.000

4

شست و شوی انواع فرش ماشینی ابریشمی بلژیکی

12.000

15.000

5

شست و شوی فرش دست بافت معمولی

20.000

25.000

6

شست و شوی فرش دست بافت کرک کرم و روشن

25.000

35.000

7

شست و شوی فرش گل ابریشم چله نخ

40.000

60.000

8

شست و شوی فرش گل ابریشم چله ابریشم

60.000

80.000

9

شست و شوی فرش کهنه و عتیقه، تمام ابریشم و صادراتی

با توافق طرفین قرارداد فی ما بین

10

رنگ برداری و لکه برداری انواع فرش های دست بافت
دارکشی، پرداخت و رفو

با توافق طرفین قرارداد فی ما بین

کرایه رفت و برگشت بابت هر تعداد تخته فرش در سراسر تهران

30.000