شماره قالیشویی عباس آباد را از 118 بخواهید

تعرفه قالیشویی عباس آباد

ردیف

شرح خدمات

 تعرفه اتحادیه قالیشویی (متر مربع)

     شستشو اعلا   |  ممتاز درجه یک

1

شست و شوی موکت ساده و طرح دار

200.000

250.000

2

شست و شوی موکت پالاز پرزدار و گل برجسته

250.000

300.000

3

شست و شوی انواع فرش ماشینی معمولی

300.000

400.000

4

شست و شوی انواع فرش ماشینی ابریشمی بلژیکی

400.000

500.000

5

شست و شوی فرش دست بافت معمولی

800.000

1.000.000

6

شست و شوی فرش دست بافت کرک کرم و روشن

1.000.000

1.500.000

7

شست و شوی فرش گل ابریشم چله نخ

1.500.000

2.000.000

8

شست و شوی فرش گل ابریشم چله ابریشم

2.000.000

3.000.000

9

شست و شوی فرش کهنه و عتیقه، تمام ابریشم و صادراتی

با توافق طرفین قرارداد فی ما بین

10

رنگ برداری و لکه برداری انواع فرش های دست بافت
دارکشی، پرداخت و رفو

با توافق طرفین قرارداد فی ما بین

کرایه رفت و برگشت بابت هر تعداد تخته فرش در سراسر تهران

50.000